Vítejte na stránkách občanského sdružení

   Dětská misie!

Ježíš Kristus řekl:
„Právě tak je vůle vašeho nebeského Otce, aby nezahynul ani jediný z těchto maličkých“
Bible, Matouš 18:14

AktualityNový termín kurzu Efektivní vyučování dětí, stupeň 2

Budova ústředí SCEAV v Českém Těšíně

Hledáme nový termín, předběžně únor-březen 2015


V sobotu 1. 11. 2014 se konala konference pro pracovníky s dětmi.

Fotogalerie z konference

Kurz Efektivní vyučování dětí, stupeň 1

Modlitebna CB v Karlových Varech

7.-9.11. a 21.-23.11.

Základní 30-hodinový kurz pro pracovníky s dětmi

* Předávání evangelia dětem (Knížka beze slov)

* Pastorace dětí

* Vyučování biblické lekce

* Vyučování Písma zpaměti

* Kázeň při vyučování

* Další předměty…

Malé děti mohou poznat Boha skrze jeho sliby

Sada 6 lekcí pro předškolní děti, které učí děti o Božích slibech daných hrdinům Starého zákona:

Lekce 1 – Pán Bůh pomáhá Noemu stavět koráb

Lekce 2 – Pán Bůh zachraňuje Noeho a jeho rodinu

Lekce 3 – Pán Bůh žehná Abrahámovi a Sáře a dává jim syna

Lekce 4 – Pán Bůh žehná Izákovi a dává mu manželku

Lekce 5 – Pán Bůh pomáhá Davidovi zvítězit nad Goliášem

Lekce 6 – Pán Bůh pomáhá Davidovi dodržovat jeho sliby


Error!